دانش آموزانی که عاشق درس خواندن هستند

دانش آموزان دبستان مقداد روستای دوله‌سر شهرستان تالش با وجود نداشتن ابتدایی ترین امکانات روزمره زندگی مانند آب، برق، گاز، تلفن و راه آسفالته و... عشق به یادگیری و شوق آموختن دارند و با وجود این موانع همچنان با انگیزه به تحصیل می‌پردازند.پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/gallery/1394/03/003022.php