طبیعت زیبای بهار

بهار از راه رسیده است و صحنه‌های بی نظیری از طبیعت زیبای بهار و هنرمندی قدرت لابزال خالق یکتا در گوشه و کنار جهان، چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد.

پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/gallery/1394/01/002947.php