یک خط از کتاب زندگی / آمریکا شیطان بزرگ است

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/cat/socioculture/1394/08/003109.php