برسد به دست خدا


این روزها، آدم‌ها سرشان شلوغ است.
کسی حوصله حرف‌زدن با خدا را ندارد. کسی حال او را نمی‌پرسد. کسی برایش نامه نمی‌نویسد.
اما تو این کار را بکن. تو حالش را بپرس.
تو چیزی برایش بنویس. ساعت‌هایت را با او قسمت کن. ثانیه‌هایت را هم.*

 

 

*عرفان نظرآهاری

 

kids_707.f.1.jpgkids_701.2.f.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/cat/kids/1395/03/000623.php